SP-290B    IN:AC100V    OUT:+24V/3A        +8V/3A
商品コード:
67010219

SP-290B IN:AC100V OUT:+24V/3A +8V/3A

販売価格(税込.):
1925円-
20210115
関連カテゴリ:
電源   スイッチング電源
数量:

在庫: 残りあと 100

カゴに入れる