2SC1165 f:470MHz Vcc=12.6V Pi:0.3W Po;1W
商品コード:
10060032

2SC1165 f:470MHz Vcc=12.6V Pi:0.3W Po;1W

販売価格(税込.):
427円-
20191115
関連カテゴリ:
トランジスター  2SC1006~1986
数量:

在庫: 残りあと 434

カゴに入れる